ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿವೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ .

curious

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಕೂಡ ಆತ ಜನರ ಮದ್ಯೆ ಬದುಕಲು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ಮುಖವಾಡದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋ, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?.

ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಿವೇ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್. ಹೌದು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಮುಖಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡುವವರ ಮೇದಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *